Frågor

Vem får bli medlem?
Klubbens verksamhetsområde är fyrkanten, d.v.s. Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner.
Vem som helst inom dessa kommuner kan söka medlemskap i FK Laxen. Medlemskortet gäller även som fiskekort och
kostar 400 kr för senior och 200 kr för juniorer. Beslut om nya medlemmar och hur många vi ska ha i klubben bestäms av styrelsen, eftersom vi har årsmötesbeslut på detta.

OBS!
Använd nya och starka linor samt bra krokar så vi slipper se fisk som simmar omkring med flöten, därför att linorna gått av,
vilket har varit en vanlig syn under senaste året