Protokoll

Nedan finns de senaste protokollen från FK Laxens styrelsemöten och årsmöten:

    

   Styrelsemöten Årsmöten  
  2016-04-05 2016-03-09  
  2014-05-12 2015-02-24  
  2013-06-17 2014-04-22  
  2012-13-07 2013-03-07  
  2012-10-01 2012-02-14  
  2012-02-14 2011-01-26  
  2011-12-14 2010-02-16  
  2011-06-22 Extra årsmöte 2008  
  2011-05-09    
  2011-02-02    
  2011-01-24    
  2010-03-17    
  2010-03-03    
  2009-12-07    
  2009-10-14    
  2009-05-25