Regler

 

Regler för fiske i FK. Laxens vatten.

 1.  Fiske är tillåtet i FK Laxens vatten endast för medlemmar och de som har gästkort och i medlems sällskap.

 2.  Fiske från båt eller flytring är förbjudet.

 3.  Endast handredskap får användas max 2 spön. 1 spö gäller premiärdagen. Fiske med nät , mjärdar eller 

      andra redskap får inte användas.

 4.  Det åligger medlemmarna att iakttaga största försiktighet vid eldning, inte lämna sopor eller

     fiskrens vid sjön, samt att i övrigt inte göra åverkan på naturen.

 5.  Det åligger medlemmarna att beivra olovligt fiske.

 6.   Om någon medlem ertappas med att bryta mot dessa regler eller föreningens stadgar

      äger styrelsen rätt att utesluta densamme ur föreningen efter en varning.

 7.  Medlemskortet ska bäras synligt.

  8.    Medlemskort och gästkort gäller för 3 fiskar per dygn, samt att man bara får fiska 1 dag första veckan efter premiären. Därefter gäller kalendervecka; måndag till söndag och då får man fiska två dagar under veckan.  Gästkort får köpas och användas först 14 dagar efter premiären.

 9. Medlemskortet är personligt. Man får således inte fortsätta att fiska för att hjälpa andra att fylla deras kvot, om man själv tagit upp sina tre fiskar. 

10 Man får endast slänga tillbaka fisk om man är säker på att den överlever och är i bra kondition. Även om man sätter tillbaka fisk, får man bara ta upp det antal som reglerna säger.

      Styrelsen