Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Janne Norberg Tjärhovsgat.13,  94236 Älvsbyn, tel. 0929/12025,
ja.norberg@telia.com

Vice ordförande: Orvo Hannlöv Tjärhovsgat. 4,  94236  Älvsbyn,tel.0929/12730-070/5529551, orvo@pc4u.se

Kassör: Lars-Ingvar Wendt Stambanegatan 4, 94235 Älvsbyn, tel. 0929/12540,
lars-ingvarwendt@telia.com

Sekreterare: Donald Sund Finnäset 6 94292 Älvsbyn, tel. 070/ 3413016, donald.sundh@swipnet.se

Ledamot: Tyra Johansson Strömsegatan 23a, 96167 Boden, tel. 070/3086072, tyrajohansson@comhem.se

Ledamot: Kent- Ove Andersson Buddbyvägen56, 96142 Boden, tel. 072/5615154, kennejakt@hotmail.com

Ledamot: Roland Andersson Åsgatan 18, 94295 Vidsel, tel.070-3181221

 

Revisor

Inger Stenberg  0929/12340, arne.stenberg@beta.telenordica.se

 

Fiskebevakare

Janne Norberg Tjärhovsgatan 13, 94236 Älvsbyn, tel 12025-070/3459285

Orvo Hannlöv Tjärhovsgatan 4,  94236 Älvsbyn, tel 12730-070/5529551

Tage Åkerlund  Körargatan 14,  94236 Älvsbyn, tel 55827-070/3227212

Tord Öhman Idrottsvägen 13,  94292 Korsträsk, Älvsbyn,  tel 073/8489134

Stig  Engman  Smedjevägen 42,  94292 Korsträsk Älvsbyn,  tel 20058-070/6873678

Ulf  Forsberg  Bäckstrandsgatan 6,  94231  Älvsbyn,  tel 13350-070/2721610

Leif  Nyberg  Lönngatan 32,  94232  Älvsbyn,  tel 12439-070/5417349

Lennart Lundberg  Muskus 53,  94291  Vistträsk,  tel  12372

Sune Norén  Sörvägen 1,  94291  Vistträsk,  tel  21180